ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerde webhosting

ISO-certificaat

VIP Internet is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd. Dit betekent dat zowel ons kwaliteitsbeheersysteem als ons informatie-veiligheidssyteem aan de hoge eisen voldoet die het International Organization for Standardization (ISO) oplegt.

Wij zijn een van de weinige webhosting providers in Nederland die beide certificaten heeft bemachtigd. Dit houdt in dat het beheer van onze kwaliteit en informatieveiligheid van het hoogste niveau is. Om precies te zijn: we zeggen niet alleen dat we hoge kwaliteit- en veiligheidsstandaarden hanteren, we zijn ervoor gecontroleerd en hebben aangetoond dat we voldoen aan deze standaarden.

Meer over ISO 9001

De ISO 9001-norm is in het leven geroepen om bedrijven te voorzien van een praktisch en goed uitvoerbaar kwaliteitbeheerssysteem waarmee we de belangrijkste onderdelen van ons bedrijf continu verbeteren. Met deze norm zijn we onder andere in staat fouten te minimaliseren, de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze diensten te verhogen en de klantentevredenheid op hoog niveau te houden. Dit is niet iets wat wij zelf vinden. Een externe, onafhankelijke partij, in ons geval Dekra, controleert jaarlijks via audits of onze systemen voldoen aan de gestelde normen.

Meer over ISO 27001

Het ISO 27001-certificaat is een bewijs van onze voortdurende inspanningen om gevoelige informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang. Dit certificaat geeft jou de zekerheid dat risico’s zijn onderzocht en geminimaliseerd. Hieruit is gebleken dat bij VIP Internet jouw informatie veilig is, maar ook kan worden hersteld wanneer dat nodig is. Net zoals ISO 9001 worden de eisen die aan het ISO 27001-certificaat worden gesteld jaarlijks door een externe expert getoetst.