Begrippenlijst

In onze begrippenlijst kunt u een beknopte uitleg over veelvoorkomende begrippen vinden.

ASP

Met Active Server Pages (ASP) kunnen websites met een dynamisch karakter worden gemaakt. ASP is door Microsoft ontwikkeld, maar is ook beschikbaar voor Unix platforms.

Back-up

VIP Internet maakt dagelijks een back-up ofwel een reservekopie van de gegevens op uw website. Bij calamiteiten kan deze back-up teruggeplaatst worden, zodat uw site weer in de lucht is.

Browser

Een browser gebruikt u om websites te bezoeken op internet. Voorbeelden van browsers zijn Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari.

Catchall

Bij een catchall-adres maakt het niet uit wat iemand voor @domeinnaam.nl zet, alles komt aan in uw mailbox van deze domeinnaam.

CGI

CGI staat voor Common Gateway Interface. Dit is een interface-standaard die de manier aangeeft hoe server-side scripts uitgevoerd worden. CGI-scripts dienen ervoor om de inhoud van webpagina’s dynamisch aan te passen.

CMS

Een CMS is een Content Management System. Hiermee kunt u eenvoudig zelf een website of webshop maken. Voorbeelden van een CMS zijn WordPress, Joomla en OpenCart.

Database

Een database is een digitaal archief waarin u gegevens kunt opslaan en wijzigen.

Dataverkeer

Dataverkeer is het uitwisselen van informatie via internet. Deze uitwisseling ontstaat doordat er via internet gegevens van uw website naar de computer gaan van degene die uw website bezoekt. Bij ieder hosting pakket is een limiet aan dataverkeer ingesteld, waarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid data die u via uw website verzendt en ontvangt. Dus als u bijvoorbeeld een bestand van 5 MB op uw website hebt staan en deze wordt 100 keer gedownload, dan heeft u 500 MB aan dataverkeer verbruikt.

Disk quota

Een disk quota is de limiet aan de hoeveelheid data die opgeslagen mag staan in uw hosting pakket. Dit wordt ook wel de schijfruimtelimiet genoemd. Als u bijvoorbeeld een pakket heeft met een schijfruimtelimiet van 1 GB, dan mogen alle bestanden die op uw website, mailaccounts en databases staan bij elkaar opgeteld niet meer dan 1 GB zijn.

DNS

DNS is de afkorting voor Domain Name System. Wanneer u op het internet surft of een e-mail stuurt maakt u gebruik van het DNS systeem. Elke computer die is aangesloten op het internet heeft namelijk een eigen IP adres. Een IP adres is een lang nummer en vaak moeilijk om te onthouden. Daarom is het DNS uitgevonden. Het DNS vertaalt domeinnamen naar IP adressen.

Domeinextensie

Een domeinextensie is het achterste gedeelte van een domeinnaam, de letters achter de ‘punt’.

E-mailforwarding

Het is mogelijk om e-mails automatisch te laten doorsturen naar een of meerdere e-mailadressen. Dit heet e-mailforwarding, en is eenvoudig en gratis in te stellen via ons klantenportal MijnVIP.

FTP

FTP is de afkorting voor File Transfer Protocol. Met een FTP programma wisselt u bestanden uit met onze servers. Met FTP kunt u bestanden die op een andere computer staan kopiëren naar uw eigen computer (downloaden) of u kunt bestanden die op uw eigen computer staan naar een andere computer kopiëren (uploaden).

Hosting

Wanneer u een website wilt gaan maken dan heeft u naast een domeinnaam ook een hosting pakket nodig. Een domeinnaam is de url die u vastlegt en waar bezoekers op terecht komen. Met een hosting pakket plaatst u de website online zodat bezoekers van uw domeinnaam een website te zien krijgen.

IMAP

IMAP is de afkorting van Internet Message Access Protocol en is een uitgebreid protocol voor het lezen en beheren van uw e-mail. Met IMAP werkt u rechtstreeks op de server. IMAP heeft als voordeel dat de server en je e-mail programma met elkaar synchroniseren. Ook wanneer u op diverse plekken met een e-mail programma werkt, u hebt altijd dezelfde e-mails. IMAP is ook geschikt wanneer u met meerdere personen één e-mailbox gebruikt.

IP adres

Het IP-adres is het adres waarmee u verbinding maakt met onze mail- of webservers. IP is de afkorting voor Internet Protocol en is altijd een uniek adres op het internet. IP-adressen zijn nodig om het mogelijk te maken dat computers elkaar kunnen vinden en identificeren.

Linux

Het besturingssysteem dat wij gebruiken voor onze diensten is Linux. Linux staat bekend om zijn stabiliteit en betrouwbaarheid. Bijna het gehele internet draait op Linux en ook VIP Internet kiest hiervoor. De Linux servers van VIP Internet hebben een uptime van 99,9%. In tegenstelling tot de consumentenmarkt waar Windows veelal op de pc wordt gebruikt wordt in de hosting wereld veel gebruik gemaakt van Linux.

Load balancing

Load balancing is een techniek bij computernetwerken of netwerken van servers om het werk te verdelen tussen processen, harde schijven en andere hulpbronnen. Op deze manier kunnen deze optimaal gebruikt worden en wordt de benodigde verwerkingstijd verminderd.

Mailinglijst

Via een mailinglist kunt u mails sturen naar een groot aantal e-mailadressen tegelijk. Mailinglists worden vaak gebruikt bij het versturen van nieuwsbrieven en dergelijke.

Mailserver

De mailserver is verantwoordelijk voor het verwerken van e-mail. Mailservers wisselen e-mail uit met clients (apparaten waarop de mail wordt binnengehaald, zoals een PC). Ook sturen ze mail door naar andere mailservers. Hierbij kunnen deze servers verschillende protocollen gebruiken: POP3 en IMAP bij het uitwisselen van mail met clients en SMTP voor het doorsturen van mail naar andere mailservers.

Managed Dedicated Server

Een Managed Dedicated Server (MDS) geeft u de beschikking over een eigen server in het datacenter van VIP Internet. De volledige capaciteit van de server is voor u en hierdoor wordt de performance van uw website niet beïnvloedt door andere gebruikers. Het onderhoud aan de server wordt door ons verzorgd.

Managed Cloud Server

Een Managed Cloud Server (Virtual Private Server) is een afgeschermd gedeelte op een virtuele omgeving. Deze virtuele omgeving deelt u met andere VPS klanten, maar uw gedeelte heeft wel een eigen besturingssysteem en is volledig gescheiden van de andere gebruikers. Het grote voordeel hiervan is dat andere gebruikers van de server geen invloed hebben op de performance van uw website.

MySQL

MySQL is de afkorting voor Structured Query Language en is een database waarop data kan worden opgeslagen. Een database is een plaats waar informatie wordt opgeslagen en waar u deze informatie snel kan ophalen en gebruiken.

PHP

PHP is een server-side scripttaal. Een server-side scripttaal is een stuk software dat draait op de server en de instructies in de scripts verwerkt. Als alle instructies zijn uitgevoerd wordt de door de bezoeker opgevraagde pagina samengesteld en als HTML pagina verzonden naar de bezoeker.

phpMyAdmin

PHPmyAdmin is een systeem waarmee u eenvoudig uw databases kunt beheren.

Plugins

Een plugin is een uitbreiding van een CMS waarmee extra functionaliteiten mogelijk worden.

POP3

Post Office Protocol is een mailsysteem waarmee mail in een online postbus wordt opgeslagen. Een mailprogramma downloadt de mail eenmalig uit die mailbox.

Processor

De processor is het hart van een computer van waaruit de informatie over de juiste onderdelen wordt verdeeld.

Provider

Een provider is een leverancier van (internet)-diensten.

Schijfruimte

Schijfruimte is de ruimte die beschikbaar is op de harde schijf van een server.

SEO

Search Engine Optimalization is bedoeld om uw website hoger in de zoekresultaten van zoekmachines te laten komen.

Server

Een server is een computer waar uw website of e-mail op wordt opgeslagen. De server zorgt ervoor dat de website of e-mail gedownload kan worden.

SLA

Service Level Agreement (SLA) is een afsprakenlijst over de dienstverlenging bijvoorbeeld bij storingen of veranderingen van de dienst.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol is het meest gebruikte protocol om e-mail mee te verzenden.

Spam

Spam is ongewenste e-mail met als doel phishing of het verspreiden van e-mail.

SSL

Secure Sockets Layer is een versleutelingssysteem waarmee verkeer op het internet veilig wordt verzonden.

Subdomein

Een subdomein is het adres dat voor het domein staat. In de link webmail.vip.nl is webmail het subdomein.

TLD

Het Top Level Domain is het laatste stuke van een domein. Van www.vip.nl is .nl het Top Level Domain.

Token

Een token, authorisatiecode op EPP-code is een code waarmee een verhuizing van een domein moet worden gestart. Elk domein heeft een unieke code.

Uptime

Uptime is de tijd dat de server waarop uw website staat in de lucht is.

URL-forwarding

URL forwarding is het doorsturen van een domein naar een specifiek webadres. Dit kan niet via DNS-instellingen dus dit wordt in een frame ingeladen.

Webmail

Webmail is toegang tot uw mailbox via een webbrowser

Webruimte

Webruimte is hetzelfde als schijfruimte. De ruimte die beschikbaar is op de harde schijf van een server.

Webshop

Een webshop is een winkel die producten of diensten verkoopt via internet.

Webstatistieken

Webstatistieken zijn statistieken over het verkeer op uw website. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers en waar deze naar zoeken.

WHOIS

Whois-gegevens zijn de publieke gegevens over de contactpersonen van een domeinnamen zoals de houder en de provider.